Ôn tập Địa Lí 8 Học Kì 2

I. Mục tiêu:

- HS hiểu rõ được các đặc điểm của các thành phần tự nhiên ở nước ta. Hiểu mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên đó.

- Củng cố kĩ năng phân tích để tìm mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên.

* Trọng tâm:

II.Chuẩn bị:

            GV:-Bản đồ tự nhiên Việt Nam

- Bản đồ khí hậu – sông ngòi Việt Nam

- Bản đồ các miền

- PP: thảo luận, vấn đáp, gợi mở,…

HS: ôn các bài đã học ( phần địa lí Việt Nam)

III. Dự kiến các hoạt động.

  1.Ổn định:

  2.Bài cũ: (Kết hợp kiểm tra trong khi ôn tập)

  3.Bài mới:

Hoạt động của GV & HS

Nội dung

Hoạt động1.

? Địa hình nước ta có đặc điểm gì? Xác định trên bản đồ các dạng địa hình chính, các dãy núi cao, đỉnh núi cao nhất, hướng núi, các đồng bằng.

? Xác định hướng nghiêng của địa hình nước ta. Hướng nghiêng đó ảnh hưởng gì tới hướng chảy của các dòng sông?

? Chứng minh địa hình nước ta chịu tác động mạnh của tính chất nhiệt đới gió mùa và của con người?

Hoạt động 2

? Trình bày các đặc điểm của khí hậu nước ta?

? Giải thích tại sao nước ta có đặc điểm khí hậu như vậy?

? Nét độc đáo của khí hậu nước ta được thể hiện ở những mặt nào? Tại sao?

 

 

? Nước ta có mấy mùa khí hậu chính? Nêu đặc trưng của khí hậu từng mùa?

? Giải thích tại sao thời tiết mùa đông lại có sự khác nhau giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam?

? Giải thích hiện tượng gió tây khô nóng về mùa hạ ở nước ta?

Hoạt động 3.

? Nêu đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? Giải thích tại sao sông ngòi nước ta lại có những đặc điểm như vậy?

? xác định trên bản đồ các sông chảy theo hướng TB-ĐN và hướnvòng cung?

 

 

Hoạt động 4

? Nêu đặc điểm chung của đất VN? So sánh 3 nhóm đất chính về tỉ lệ, đặc tính, giá trị sử dụng và nơi phân bố chính.

-HS xác định các loại đất chính trên bản đồ. Nêu gí trị của tài nguyên đất?

 

Hoạt động 5

Nêu đặc điểm chung của sinh vật nước ta? Chứng minh sự giàu có về thầnh phần loài SV và sự đa dạng về các hệ sinh thái ở nước ta?

? Cần bảo vệ tài nguyên SV như thế nào?

Hoạt động 6

? Thiên nhiên nước ta có những tính chất nổi bật nào? Tính chất nào là chủ yếu?

 

1. Địa hình Việt Nam:

-Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của địa hình VN.

-Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc.

-Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

 

 

 

 

2. Khí hậu Việt Nam:

*Có 2 đặc điểm chính:

-Mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

-Mang tính chất đa dạng và thất thường.

*Nét độc đáo cúa khí hậu nước ta: So với những nước có cùng vĩ độ thì nước ta có mùa đông lạnh và mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều.à Do ảnh hưởng của gió mùa.

 

*Nước ta có 2 mùa khí hậu chính:

-Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến thàng 4( Mùa đông)

-Mùa gióp tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ)

3. Sông ngòi: Có 4 đặc điểm chính:

-Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc nhưng chủ yếu là sông nhỏ ngắn và dốc.

-Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là hướng TB-ĐN và hướng vòng cung

-Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước tương ứng với 2 mùa khí hậu

-Sông ngòi nước ta có lượng phù sa rất lớn.

4. Đất Việt Nam:

-Đặc điểm: Đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên VN

-Có 3 nhóm đất chính:

+Đất fe ra lit đồi núi thấp: 65%

+Đất mùn núi cao: 11%

+Đất phù sa: 24%

5.Sinh vật Việt Nam:

-Đặc điểm chung: Phong phú, đa dạng

-Giàu có về thành phần loài SV

-Đa dạng về các hệ sinh thái.

 

6. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam:

Có 4 đặc điểm nổi bật:

-Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

-Tính chất bán đảo

-Tính chất đồi núi

-Tính chất đa dạng, phức tạp

Trong đó tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm là tính chất chủ yếu.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Câu 1. Vị trí địa lí có ý nghĩa nổi bật gì đối với nước ta và với các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới?

Câu 2. Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực. Nêu tên các khu vực địa hình. Nguyên nhân hình thành đồng bằng phù sa châu thổ.

 Câu3.Cho bảng số liệu về nhiệt độ của các trạm khí tượng Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh  (đơn vị:0C)

              Tháng

Địa điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà Nội 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Huế 20 20,9 23,1 26 28,3 29,3 29,4 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8 TP.Hồ Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7
 • Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm khí tượng Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.
 • Tính biên độ nhiệt
 • Nhận xét và giải thích sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm từ Bắc vào Nam.
 • Câu4. Chứng minh biển Việt Nam có tài nguyên phong phú?

  Câu5.Nêu những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên sinh vật của nước ta.

  Câu6.  Nước ta có mấy nhóm đất chính. Kể tên và nêu sự phân bố của các nhóm đất?

  Câu7. Giải thích vì sao đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ nhỏ và hẹp?

  Câu 8.Vì sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại có mùa đông lạnh giá so với các miền khác ở nước ta?

   

  4.Củng cố:

  -Hãy nêu mối quan hệ của các thành phần tự nhiên ở nước ta?

    5.Hoạt động nối tiếp.

  -Ôn tập kĩ các nôi dung để  chuẩn bị làm bài kiểm tra.

   

  I.Trắc nghiệm: (3điểm)

  Hãy khoanh tròn ý em cho là đúng nhất:

  Câu1.(0,5đ) Diện tích phần đất liền nước ta là:

  A. 360.991 km2                                        B. 339.091 km2                       C.303.961 km2                               D. 329.247 km2

  Câu2.(0,5đ) Việt Nam có chung biên giới vừa trên đất liền vừa trên biển với quốc gia:

  A. Trung Quốc                           B. Cam- pu- chia                       C. Cả 2 đều sai                      D. Cả 2 đều đúng.

  Câu 3.()Cho những cụm từ sau: Đá ba dan; cây công nghiệp nhiệt đới như  cao su, cà phê, chè , hồ tiêu; đá vôi tạo thành; Feralit đỏ sẫm.

  Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

  Đất Feralit bao gồm nhiều loại khác nhau, trong số đó loại đất tốt nhất là………………………………..do các sản phẩm phong hoá của đá……………………..và ……………………….. ………..  Loại đất này  rất thích hợp cho các loại………………………………………………………………………………………………

  Câu 4.() Dùng mũi tên để hoàn thành sơ đồ về mối liên hệ giữa các hợp phần tự nhiên trong miền Tây  Bắc và Bắc Trung Bộ.

  II. Tự luận: (7 điểm)

  Câu1.(4điểm)Cho bảng số liệu về nhiệt độ của các trạm khí tượng Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh  (đơn vị:0C)

                Tháng

  Địa điểm

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà Nội 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Huế 20 20,9 23,1 26 28,3 29,3 29,4 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8 TP.Hồ Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7
 • Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm khí tượng Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.
 • Tính biên độ nhiệt
 • Nhận xét và giải thích sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm từ Bắc vào Nam.
 • Câu2.() Nêu những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên sinh vật của nước ta.

  Câu 3.()Vì sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại có mùa đông lạnh giá so với các miền khác ở nước ta?


  Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • bảng đặc điểm chính và nguyên nhân của sông ngòi việt nam
 • nêu đặc điểm sông ngòi việt nam và giải thích tại sao lại có các đặc điểm đó
 • nước ta có mấy mùa khí hậu nêu đặc trưng khí hậu từng mùa ở nước ta
 • nước ta có mấy mùa khí hậu
 • Đặc điểm chung của khí hậu việt nam
 • đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào
 • nêu đặc điểm chứng minh và giải thích của khí hậu nước ta
 • nước ta có mấy miền khí hậu
 • huong nghieng chung cua dia hinhnuoc ta la gi
 • chứng minh sư giàu co vê thành phân loai sinh vât ơ nước ta
 • nước ta có mấy mùa khí hậu? đặc trưng của từng mùa?
 • Điạ 8 Trình bày đặc điểm chung sôg ngòi Viet Nam? Giải thích
 • Nêu các mùa khí hậu ở nước ta
 • trình bày đặc điểm chung của khí hậu việt nam
 • trinh bay mot so net noj bat ve tu nhjen cua mjen tay bac va bac trung bo
 • ,

  Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.