Địa Lí 8 Bài 44

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Nắm được vị trí địa lí và trình bày được 1 số đặc điểm về vị trí, lịch sử phát triển và các hoạt động đang diễn ra tại 1 địa điểm đã nghiên cứu

- Nêu được vai trò, ý nghĩa của địa điểm nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của xã, huyện,tỉnh

2. Kỹ năng:

Rèn KN điều tra, thu thập thông tin, vẽ sơ đồ,biểu đồ, phân tích thông tin,viết báo cáo, trình bày thông tin.

3. Thái độ : Hiểu biết, gắn bó và yêu quê hương đất nước.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:     Địa điểm thực hành,đồ dùng như sgk

2. Học sinh:     Chuẩn bị như trong SGK tr 153 trước vài ngày

III. Phương pháp:  Trực quan,vấn đáp,nhóm

IV. Tổ chức giờ học:

* Khởi động/mở bài(2 phút)

- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh

- Cách tiến hành: Gv giới thiệu bài

*Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ, lập kế hoạch khảo sát, điều tra(40 phút)

- Mục tiêu: Nắm được vị trí địa lí và trình bày được 1 số đặc điểm về vị trí, lịch sử phát triển và các hoạt động đang diễn ra tại 1 địa điểm đã nghiên cứu. Nêu được vai trò, ý nghĩa của địa điểm nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của xã, huyện,tỉnh

 

- Cách tiến hành:

Bước 1: GV thông báo cho HS :

- Tên và vị trí , địa điểm khảo sát, điều tra

- Mục đích khảo sát, điều tra

- Nội dung khảo sát, điều tra

- Kế hoạch khảo sát, điều tra

Bước 2: GV chia nhóm khảo sát, điều tra ( 4- 6 HS )

Bước 3: Các nhóm trưởng, thư kí phân nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

Bước 4: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm, hướng dẫn hs làm  việc theo nhóm

*Hoạt động 2: Thu thập, xử lí thông tin, viết báo cáo

- Mục tiêu: Nắm được vị trí địa lí và trình bày được 1 số đặc điểm về vị trí, lịch sử phát triển và các hoạt động đang diễn ra tại 1 địa điểm đã nghiên cứu. Nêu được vai trò, ý nghĩa của địa điểm nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của xã, huyện,tỉnh

- Cách tiến hành:

Bước 1: Thu thập thông tin

Bước 2: Xử lí thông tin và tổng hợp thành báo cáo

*Hoạt động 3: Trình bày  báo cáo trước lớp(45 phút)

- Mục tiêu:  Nắm được vị trí địa lí và trình bày được 1 số đặc điểm về vị trí, lịch sử phát triển và các hoạt động đang diễn ra tại 1 địa điểm đã nghiên cứu.  Nêu được vai trò, ý nghĩa của địa điểm nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của xã, huyện,tỉnh

- Cách tiến hành:

Bước 1: Các nhóm xem lại ND báo cáo và cử đại diện trình bày

Bước 2: Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nx, bs

Bước 3: GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm

*Tổng kết và hướng dẫn tự học ở nhà:

- GV nhận xét, đánh giá giờ thực hành:

- Ý thức của HS :Ưu điểm, nhược điểm, kết quả:

- Ôn tâp từ bài 28 : “ Đặc điểm địa hình Việt Nam”. Đến  Bài 43 “Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ” .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.