Địa Lí 7 Bài 31 – Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:                                   

1. Về kiến thức:

-         HS hiểu đượ và nắm vững đặc điểm nông nghiệp và công nghiệp châu Phi

-         Nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp và công nghiệp ở châu Phi

-         Đọc và phân tích lược đồ để hiểu rõ sự phân bố các nghành nông nghiệp và công nghiệp châu Phi

2. Về kỹ năng:

-         Rèn cho HS đọc bản đồ kinh tế  (Nông nghiệp, công nghiệp )

3. Về thái độ:

-         Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình.

-         Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS):

1. Chuẩn bị của GV:

-         Lược đồ kinh tế chung châu Phi, Tranh ảnh về kinh tế châu Phi

2. Chuẩn bị của HS:

-         Tìm hiểu bài trước ở nhà

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

Điền chữ Đ vào       ở câu đúng, chữ S vào     ở câu sai cho các câu sau:1. Thời cổ đại châu Phi có nền văn minh sông Nin phát triển rực rỡ

2. Cuối thế kỉ XI X đầu thế kỉ XX nhiều người châu Phi bị bán làm nô lệ

3. Dân số châu Phi phân bố không đều

4. Châu Phi có tấc độ gia tăng dân số chậm

5. Châu Phi có tình hình chính trị rất ổn định

Trả lời 1(Đ)

2(Đ)

 

3(Đ)

 

4(S)

 

5(S)

2. Dạy nội dung bài bới: (35 phút)

+ Đặt vấn đề vào bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu dịch vụ - GV treo lược dồ kinh tế châu Phi hướng ra xuất khẩu và yêu cầu HS quan sát

? Chỉ trên bản đồ các tuyến đường sắt của châu Phi?

? Các tuyến đường sắt của châu Phi nối với những địa điểm nào?  có tác dụng gì ?

 

 

 

? Nêu những mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu của châu Phi ?

? Tại sao châu Phi lại xuất, nhập khẩu những mặt hàng đó ?

? Với những mặt hàng xuất khẩu đó xuất khẩu châu Phi gặp những khó khăn gì ?

 

? Ngoài những mặt hàng xuất khẩu trên ngành dịch vụ của châu Phi còn phát triển các ngành kinh tế nào ?

? Em biết những trung tâm du lịch nào của châu Phi ?

? Qua việc tìm hiểu trên em có nhậ xét gì về ngành dịch vụ của châu Phi ?

- GV chốt rồi chuyển

- HS quan sát bản đồ và trả lời các câu hỏi

 

 

 

- Các tuyến đường sắt Châu Phi thường bắt nguồn từ các vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu, vùng khai thác khoáng sản và vùng công nghiệp ra các hải cảng

- Châu phi xuất khẩu: nông sản nhiệt đới, khoáng sản

- Nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực

 

 

- Giá cả nông sản và khoáng sản rất bấp bênh còn hàng tiêu dùng và mấy móc thiết bị lại có giá cao

- Kênh đào Xuy – ê mang lại nguồn thu lớn cho Ai cập

- Du lịch mang lại nhiều ngoại tệ cho Châu Phi

Hs nêu

 

Hs nhận xét

3. Dịch vụ 

- Xuất khẩu

 

- Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu nhập từ kênh đào Xuy-ê

 

 

- Du lịch

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu đô thị hoá. - GV treo bảng số liệu và lược đồ dân cư đô thị châu Phi yêu cầu HS đọc và quan sát? Nêu sự khác nhau về mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia ven vịnh Ghi- nê, duyên hải Bắc Phi với duyên hải Đông Phi ?

? Tại sao ở ven vịnh Ghi- nê, duyên hải Bắc Phi lại có tỉ lệ thị dân lớn hơn ở Đông Phi ?

? Nêu tình hình đô thị hoá của châu Phi ?

? Chỉ trên bản đồ các đô thị lớn của châu Phi?

? Dựa vào phần kinh tế châu Phi vừa học hãy so sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế châu Phi  với tốc độ đô thị hoá?

? Vì sao ở châu Phi ở châu Phi lại có tấc độ đô thị hoá cao như vậy?

? Với tình hình đô thị hoá như vậy sẽ gây ra những hậu quả gì ?

? Nêu những vấn đề kinh tế- xã hội nảy sinh do bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi ?

? Qua đó em hiểu gì về đô thị hoá ở châu Phi?

- GV chốt rồi chuyển

- HS quan sát bản đồ, đọc bảng số liệu rồi trả lời các câu hỏi- Các quốc gia ven vịnh Ghi- nê, duyên hải Bắc Phi  có tỉ lệ đô thị hoá cao hơn ở duyên hải Đông Phi

 

- Vì Khu vực này có nền kinh tế phát triển hơn, dân cư đông đúc hơn..

- Tốc độ đô thị hoá ở châu Phi khá nhanh nhanh hơn tấc độ tăng trưởng kinh tế

 

 

 

 

 

- Nguyên nhân do: bùng nổ dân số, di dân, thiên tai, dịch bệnh, việc làm, tị nạn,…

- Hậu quả ; Làm nẩy sinh nhiều vấn đề kinh tế- xã hội (Thiếu nhà ở, việc làm, nước sạch, sinh các tệ nạn xã hội…)

 

 

4. Đô thị hoá 

 

 

 

- Tốc độ đô thị hoá cao nhưng không đồng đều

 

 

 

- Nguyên nhân:

 

 

 

- Hậu quả

3. Củng cố, luyện tập: (3 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

1. Châu Phi xuất khẩu những mặt hàng nào?a. Nông, khoáng sản                                                  b. Máy móc, thiết bị

c. Hàng tiêu dùng                                                      d. Tất cả các mặt hàng trên

2. Châu Phi phải nhập khẩu các mặt hàng nào ?

a. Lương thực                                                             b. Máy móc, thiết bị

c. Hàng tiêu dùng                                                      d. Tất cả các mặt hàng trên

 

HS chọn câu đúng nhất  a. Nông, khoáng sản                                                 

 

 

 

 

d. Tất cả các mặt hàng trên

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

-         Nắm được nội dung bài học

-         Làm các bài tập ở Vở BT và TBĐ

-         Tìm hiểu thêm về kinh tế   châu Phi

5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.