Địa Lí 7 Bài 37 – Dân cư Bắc Mĩ

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm

1. Kiến thức:

-              Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm dan cư Bắc Mĩ

2. Kỹ năng, thái độ:

-              Xác địng sự phân bố đan cư khác nhau ở phía tây và phía đông kinh tuyến, sự di dân từ vùng hồ Lớn xuống Vành Đai Mặt Trời

II/ Phương tiện dạy học cần thiết:

-              Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ

-              Bảng dân số và mật độ dân số của Hoa Kỳ, Canada, Mêhicô

-              Một số hình ảnh về đô thị Bắc Mĩ.

III/ Tiến trình tổ chức bài mới:

1. Kiểm tra bài cũ

-              Cho biết sự khác biệt về khí hậu giữa phần phía Đông và phía Tây Kinh Tuyến 1000T

-              Trình bày về sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ? Gải thích sự phân hoá đó?

2. Giới thiệu bài mới:

Các bước lên lớp

Nội dung ghi bảng

GM1: Sự phân bố dân cư

- Dựa vào bảng thống kê Dân Số  và Mật Đô’dân Số cho biết ?

? Số dân Bắc Mĩ (2001) là bao nhiêu. Tính mật Độ Dân Số Bắc Mĩ ?

? Dựa vào H 37.1hãy nêu nhận xét tình hình phân bố dân cư ở Bắc Mĩ .

? Nêu tên một  Khu Vực có Mật Độ Dân Số theo chú dẫn H 37.1 SGK

? Giải thích Tại sao sự phân bố dân cư Bắc Mĩ không đồng đều?

- Đại diện trình bày-nhận xét bổ sung

- Nhận xét chốt ý

1. Sự phân bố dân cư :

- Dân số : 415,1 triệu người. Mật Độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km²

 

- Phân bố dân cư không đều: Do sự tương quan giữa các khu vực địa hình phía Tây và phía Đông ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư

+ Quần đảo phía Bắc Ca-na-đa thưa dân nhất

+ Vùng đông Nam Ca-na-đa, ven bờ nam vùng Hồ lớn và ven biển đông Bắc Hoa Kì tập trung dân đông nhất

- Mật độ dân số có sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông.

-Hơn 3/4 dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị.

GM2:  Đặc điểm đô thị hoá

? Quan sát hình 37.1 hãy  cho  nêu tên các đô thị có qui mô dân so?

- Trên 8 triệu dân

-  Từ 5 -> 78 triệu dân

- Từ 3 – 5

? Dựa vào h.37.1, nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dãy siêu thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn vàtừ Si-ca-gô đến Môn-trê-an?

? Nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân về sự phân bố các đô thị Bắc Mĩ (Quá trình công nghiệp hoá phát triển cao, các thành phố lớn ở Bắc Mĩ đã phát triển rất nhanh đã thu hút 1 số dân rất lớn phục vụ trong ngành công nghiệp và dịch vụ…)

- Đại diện trình bày, nhận xét bổ sung

- Nhận xét chốt ý

2.  Đặc điểm đô thị hoá:

- Phần lớn các thành phố tập trung ở phía nam Hồ Lớn và duyên hải đại tây dương. Vào sâu nội địa đô thị nhỏ và thưa.

- Sự xuất hiện nhiều thành phố lớn, mới ở miền Nam và ven Thái Binh’Dương đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư Hoa Kỳ.

 IV/ Củng cố bài học:

-              Trình bày sự phân bố dân cư của Bắc Mĩ?

-              Quá trình đô thị hoá ở Bắc Mĩ,điển hình là Hoa Kỳchủ yếu gắn liền với:

a)                        Sự gia tăng dân số tự nhiên.

b)                        Quá trình công nghiệp hoá.

c)                        Quá trình di  chuyển dân  cư.

d)                        Tất cả các ý trên.

V/ Dặn dò:

-              Ôn phần tự nhiên Bắc Mĩ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp như thế nào?

Sưu tầm tranh ảnh, tư  liệu về nông nghiệp các nước Bắc Mĩ


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • hinh 37 1 dia li bai 37
  • trình bày đặc điểm dân cư bắc mĩ? giải thích tại sao có sự khác nhau giữa phía bắc và tây của lục địa
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.