[Địa 6]-Sự chuyển động của Trái Đất.

Thảo luận 1

1) Chuyển động tịnh tiến là gì? Nếu Trái Đất chỉ quay quanh Mặt Trời mà không quay quanh trục thì có hiện tượng ngày đêm không? Vì sao?

Thảo luận 2

Oái, chưa ai trả lời sao. Mọi người giúp mình với, mai thi Địa rồi

Thảo luận 3

Cái tịnh tiến giống vật lí bạn nhỉ:
Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn song song với chính nó.
Trong chuyển động tịnh tiến tất cả các điểm trên vật đều chuyển động như nhau.

Nếu Trái Đất chỉ quay quanh Mặt Trời mà không quay quanh trục thì vẫn xảy ra hiện tượng ngày và đêm nhưng nó kéo dài đến 365 ngày+4 giờ lận .

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.