[địa lý 6] Các nước bán đảo Đông Dương

Thảo luận 1

các nước ở bán đảo đông dương
về lịch sử các nước này có đặc diểm gì chung
ngoài ra còn một số bản đảo nào thuộc bán đảo đông dương

chú ý đặt tên têu đề
''Không đặt các tiêu đề phản ánh không đúng nội dung bài viết như: "Help me", "giúp em với", "cứu với", "hehe" v.v...hoặc các tiêu đề có biểu cảm (!!!, ???, @@@)''

Thảo luận 2

Bán đảo Đông Dương bao gồm ba nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia
Ngoài ra với nghĩa rộng hơn về bán đảo Đông Dương thì người ta còn có tên gọi là bán đảo Trung Ấn, nếu với tên gọi này thì ngoài 3 nước ở trên còn có: bán đảo Malaysia, Myanma và Thái Lan

về lịch sử các nước Campuchia, việt nam, lào từng là thuộc địa của pháp

Thảo luận 3

Việt Nam, Lào, Campuchia......................................... ............................

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.