[Địa lí 6] các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất

Thảo luận 1

Vì sao các đai khí áp nóng và lạnh lại phân bố xen kẽ với nhau trên bề mặt Trái Đất?
Cần gấp !!! Ngày 28/2 tớ phải nộp cô rồi!

Thảo luận 2

Khí áp cao và khí áp thấp được hình thành là do sức nén của không khí xuống bề mặt trái đất,Các khí áp thông thường không tách rời nhau mà tạo thành các mảng nối kết với nhau tạo thành các đai khí áp.Tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và độ ẩm,tính chất khí hậu mà người ta phân ra làm hai khí áp đó là khí áp cao và khí áp thấp.Khí áp cao là khí áp có tính chất là khô và lạnh còn khí áp thấp có tính chất nóng và ẩm.
Trên bề mặt quả địa cầu khí áp cao và khí áp thấp được phân bố đối xứng và xên kẽ nhau thông qua mặt phẳng xích đạo.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.