[Địa lí 6] Giá trị kinh tế của sônh và hồ là gì?

Thảo luận 1

Mọi người trả lời hộ cái. Trong SGK nói không đầy đủ và rõ.

Thảo luận 2

- Công nghiệp
- Nông nghiệp
- Thủy điện
- Giao thông
- Thủy điện
- Điều hòa khí hậu
- Du lịch
- Sinh hoạt con người
- Bồi đắp phù sa
- Khoáng sản

Thảo luận 3

- Công nghiệp
- Nông nghiệp
- Thủy điện
- Giao thông
- Thủy điện
- Điều hòa khí hậu
- Du lịch
- Sinh hoạt con người
- Bồi đắp phù sa
- Khoáng sản
thíu j mong bạn thêm vào

Thảo luận 4

- Công nghiệp
- Nông nghiệp
- Thủy điện
- Giao thông
- Thủy điện
- Điều hòa khí hậu
- Du lịch
- Sinh hoạt con người
- Bồi đắp phù sa
- Khoáng sản
đúng thì thanks cái nha

Thảo luận 5

Công nghiệp
- Nông nghiệp
- Thủy điện
- Giao thông
- Thủy điện
- Điều hòa khí hậu
- Du lịch
- Sinh hoạt con người
- Bồi đắp phù sa
- Khoáng sản
đúng thì thanks cái nha

Thảo luận 6

[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]

Thảo luận 7

giá trị kinh tế của sông và hồ, thì theo mình nghĩ là:
Công nghiệp
- Nông nghiệp
- Thủy điện
- Giao thông
- Thủy điện
- Điều hòa khí hậu
- Du lịch
- Sinh hoạt con người
- Bồi đắp phù sa
- Khoáng sản
Đúng thì nhớ thanks mình đó nhá bạn!


Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng
Thống nhất sơn hà Lưu Bá Ôn

Mình sẽ cố gắng học giói hết sức để tranh cử tổng thống quốc gia
Năm sau mình phải đứng đầu bảng vàng

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.