[Địa lí 6] Sông

Thảo luận 1

Sông ngòi có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và hoạy đọng kinh tế của con người?

Thảo luận 2

Sông ngòi có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người ( tức là tác dụng, vai trò)
Một số vai trò của sông ngòi :
+Bồi đắp nên nhiều đồng bằng.
+Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
+Là đường giao thông quan trọng.
+Là nguồn thủy điện lớn.
+Là nơi có thể phát triển nghề nuôi trồng thủy sản
+Phát triển du lịch
.........
_________________________
chúc bạn học tốt!

Thảo luận 3

Sông ngòi có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người ( tức là tác dụng, vai trò)
Một số vai trò của sông ngòi :
+Bồi đắp nên nhiều đồng bằng.
+Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
+Là đường giao thông quan trọng.
+Là nguồn thủy điện lớn.
+Là nơi có thể phát triển nghề nuôi trồng thủy sản
+Phát triển du lịch
.........
_________________________
chúc bạn học tốt!

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.