[Địa lí 6] Câu hỏi liên quan đến sông và hồ

Thảo luận 1

1) Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện nào?
2) Hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông?
3) Hãy cho biết trên thế giới có mấy loại hồ?
4) Hãy nêu tên một số hồ nhân tạo. Các hồ này có tác dụng gì?
5) Thế nào là hệ thống sông và lưu vực sông?

Thảo luận 2

1/ Lưu lượng của một dòng sông phụ thuộc vào diện tích lưu vực và nguồn cung cấp nước.

2/ Lợi ích của sông :
- Giao thông
- Thủy lợi
- Cung cấp thủy sản
- Cảnh quan du lịch
- Bồi đắp cho đồng bằng
4/
hồ Trị An ( Đồng Nai)
hồ dầu tiếng (Tây Ninh )
.........
Hồ nhân tạo có tác dụng :
- Điều hòa dòng chảy
- Tưới tiêu
- Thủy điện
- Du lịch
- Nuôi trồng thủy sản ..........

5/Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
Hệ thống sông gồm : sông chính, phụ lưu và chi lưu.
Lưu vực sông : vùng đất cung cấp nước cho sông

Thảo luận 3

Có hai loại hồ chính là hồ tự nhiên và hồ nhân tạo.

Thảo luận 4

1) Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện nào?
Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nguồn cấp nước (lưu vực)

2) Hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông?
VD:
- Giao thông (đường thủy)
- Thủy điện
- Cung cấp nước
- Cung cấp về thủy sản
- Bồi đắp phù sa
...

3) Hãy cho biết trên thế giới có mấy loại hồ?
Có 2 loại hồ: hồ nước mặn và hồ nước ngọt

4) Hãy nêu tên một số hồ nhân tạo. Các hồ này có tác dụng gì?
Một số hồ nhân tạo: hồ Thác Bà, hồ Trị An, ...
Tác dụng: Làm nơi giải trí, thủy điện, ...

5) Thế nào là hệ thống sông và lưu vực sông?
- Sông: là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Lưu vực sông: là phần diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông
- Hệ thống sông: gồm 3 bộ phận:
+ Phụ lưu (cung cấp nước cho sông chính)
+ Sông chính
+ Chi lưu (thoát nước cho sông chính)

Thảo luận 5

nêu nguyen nhan sinh ra cac suvan ding cua bien va dai duong

Thảo luận 6

3.Có 2 loại hồ chính:
+Nước ngọt
+Nước mặn
Nguồn gốc hình thành:
+ở 1 khúc uốn của sông
+Nhân tạo
+Miệng núi lửa

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.