[Địa lí 6] Giúp mik 1 câu trong đề cương ôn tập

Thảo luận 1

Các bạn giúp mik câu này nhá
Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào? Tại sao có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa?

thánk ai giải giúp tớ sớm

Thảo luận 2

Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương trong thời gian ngắn . Còn khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết trong một thời gian dài
Vì Nước biển có tác dụng điều hoà nhiệt độ
Nước biển chậm nóng nhưng cũng lâu nguội

Thảo luận 3

thời tiết khác khí hậu ở chỗ:thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng xảy ra trong một thời gian ngắn ở một địa phương,còn khí hậu là tình hình lặp đi lặp lại những kiểu thời tiết riêng biệt ở một địa phương trong một thời gian dài.
-do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau.điều này dẫn đến sự khác nhau về nhiệt độ giữa đất và nước,làm cho không khí ở bề mặt lục địa và bề mặt đại dương khác nhau.

Thảo luận 4

-Thời tiết là sự biểu hiện của hiện tượng khí tượng ở một nơi nào đó, trong khoảng thời gian ngắn nhất định.
-Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của thời tiết trong khoảng thời gian dài,thường có tính qui luật
-Vì sự tăng giảm nhiệt độ của đất và nước khác nhau nên nhiệt độ ở trong đất khác ở gần biển

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.