[địa lý 6] công thức tính độ dài thực địa

Thảo luận 1

CÓ BẠN NÀO BIẾT TÍNH ĐỘ DÀI THỰC TẾ(CÓ TỈ LỆ CỦA BẢN ĐỒ) THÌ BÀY CHO MÌNH VỚI!!!

NẾU ĐƯỢC THÌ LÀM BÀI NÀY CHO MÌNH LUÔN NHA:
CHO ĐỘ DÀI TỪ ĐƯỜNG LÝ TỰ TRỌNG ĐẾN ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM TRÊN BẢN ĐỒ LÀ 3cm VÀ TỈ LỆ CỦA BẢN ĐỒ ĐÓ LÀ 1:7.500. TÍNH ĐỘ DÀI THỰC CỦA ĐOẠN ĐƯỜNG LÝ TỰ TRỌNG--HOÀNG HOA THÁM.

MÌNH CẢM ƠN NHIỀU!

Thảo luận 2

với bản đồ có tỉ lệ 1:7500 có nghĩa là 1cm trên bản đồ ứng với 7500cm = 75m trên thực tế
như vậy 3cm trên bản đồ ứng với 75.3=225m trên thực tế
--
qua bài làm trên chắc em cũng rút ra cách tính kích thước thực tế qua bản đồ có tỉ lệ

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.