Hình học

1. Cho tam giác ABC, đường cao AH, phân giác BE, biết BAH=2C, phân giác BAH gặp BE tại F

a. Chứng minh tam giác AEF vuông cân - đã làm

b. Chứng minh HE là phân giác của AHC

2. Cho tam giác ABC cân tại A, M là truq điểm của BC, hạ MH vuông góc AB, E thuộc AH, F thuộc AC sao cho AEF=2EMH. Chứng minh FM là phân giác của EFC

3. Cho tam giác ABC, A=120, các phân giác của A,C gặp nhau tại O cắt BC, AB lần lượt tại D, E, đường phân giác ngoài của B của tam giác ABC cắt AC ở F. Chứng minh

a. BO vuông góc BF - đã làm

b. BDF=ADF

c. D,E,F thẳng hàng

4. Cho tam giác ABC cân tại A, AH vuông góc BC. Trên tia đối của HA lấy D sao cho HD=HA. Trên tia đối của BC lấy E sao cho CE=CB

a. Chứng minh C là trọng tâm của tam giác ADE

b. Tia AC cắt DE tại M. Chứng minh AE//HM

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.