Đặc điểm chung của lớp thú

Thú là lớp động vật có xương sống có tổ chức lông mao bao phủ cơ thể, bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và ranh hàm, tim 4 ngăn, bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não. Thú là động vật hằng nhiệt
Trả lời Minh Tâm , 10:54 ngày 06/04/2014 Xem thêm