Cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đơi sống bay lượn

-Thân hình thoi được phủ bằng lông vũ nhẹ xốp

- Hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc

- Chi trước biến đổi thành cánh, chi sau có 3 ngón trước và 1 ngón sau

- Tuyến phao câu tiết ra chất nhờn, cổ dài khớp đầu với thân

Trả lời Minh Tâm , 21:53 ngày 05/04/2014 Xem thêm