Giải toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Giải toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Giải bài tập Toán 8 Tập 2 | Để học tốt Toán 8 Tập 2

Phần Đại Số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập Toán 8 trong sách giáo khoa được biên soạn đầy đủ theo thứ tự các bài học và bài tập trong SGK Toán 8 tập 2. Bạn nhấp chuột vào từng bài để tham khảo lời giải chi tiết.

 • Bài 37 (trang 30 SGK Toán 8 tập 2): Lúc 6 giờ sáng, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 38 (trang 30 SGK Toán 8 tập 2): Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau: ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 39 (trang 30 SGK Toán 8 tập 2): Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng, trong đó đã ...

  Xem chi tiết lời giải

Luyện tập (trang 31-32)

 • Bài 40 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 41 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 42 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 43 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau: ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 44 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây: ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 45 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 46 (trang 31-32 SGK Toán 8 tập 2): Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 47 (trang 32 SGK Toán 8 tập 2): Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 48 (trang 32 SGK Toán 8 tập 2): Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số của ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 49 (trang 32 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm. Lan ...

  Xem chi tiết lời giải

Tham khảo các lời giải Toán 8 Chương 3 khác:

 • Bài 1: Mở đầu về phương trình
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - Luyện tập (trang 13-14)
 • Bài 4: Phương trình tích - Luyện tập (trang 17)
 • Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Luyện tập (trang 22-23)
 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Tham khảo lời giải Toán 8 các chương khác:

 • Chương III: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn
 • Chương IV: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn
 • Chương III: Tam Giác Đồng Dạng
 • Chương IV: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều

Loạt bài siêu HOT!!! Link Soạn văn 8 (ngắn gọn, đầy đủ), Giải bài tập Tiếng Anh 8Giải bài tập Hóa 8 hay nhất tại Mocnoi.

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 8 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 8 (Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Giải toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)