Giải Hóa 8 bài 44: Bài luyện tập 8

Giải Hóa 8 bài 44: Bài luyện tập 8

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt Hóa 8

Chương 6: Dung dịch

Bài 44: Bài luyện tập 8

Để học tốt môn Hóa học 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 8.

 • Bài 1 (trang 151 SGK Hóa 8): Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì? ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 2 (trang 151 SGK Hóa 8): Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20g dung dịch H2SO4 ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 3 (trang 151 SGK Hóa 8): Biết SK2SO4 =11,1g. Hãy tính nồng độ phần trăm ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 4 (trang 151 SGK Hóa 8): Trong 800cm3 của một dung dịch có chứa 8g NaOH ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 5 (trang 151 SGK Hóa 8): Hãy trình bày cách pha chế ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 6 (trang 151 SGK Hóa 8): Hãy trình bày cách pha chế: ...

  Xem chi tiết lời giải

Các bài Giải bài tập | Để học tốt Hóa học 8 Chương 6 khác:

 • Mục lục full
 • Chương 6: Dung dịch
 • Bài 40: Dung dịch
 • Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
 • Bài 42: Nồng độ dung dịch
 • Bài 43: Pha chế dung dịch
 • Bài 44: Bài luyện tập 8
 • Bài 45: Bài thực hành 7

Mời bạn tiếp tục theo dõi phần giải bài tập Hóa 8 các chương tiếp theo:

 • Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • Chương 2: Phản ứng hóa học
 • Chương 3: Mol và tính toán hóa học
 • Chương 4: Oxi - Không khí
 • Chương 5: Hiđro - Nước
 • Chương 6: Dung dịch

Giải Hóa 8 bài 44: Bài luyện tập 8