Giải Hóa 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Giải Hóa 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt Hóa 8

Chương 6: Dung dịch

Bài 42: Nồng độ dung dịch

Để học tốt môn Hóa học 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 8.

 • Bài 1 (trang 145 SGK Hóa 8): Bằng cách nào có được 200g dung dịch BaCl2 5% ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 2 (trang 145 SGK Hóa 8): Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch có hòa tan ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 3 (trang 146 SGK Hóa 8): Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 4 (trang 146 SGK Hóa 8): Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 5 (trang 146 SGK Hóa 8): Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 6 (trang 146 SGK Hóa 8): Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau: ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 7 (trang 146 SGK Hóa 8): Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36g ...

  Xem chi tiết lời giải

Các bài Giải bài tập | Để học tốt Hóa học 8 Chương 6 khác:

 • Mục lục full
 • Chương 6: Dung dịch
 • Bài 40: Dung dịch
 • Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
 • Bài 42: Nồng độ dung dịch
 • Bài 43: Pha chế dung dịch
 • Bài 44: Bài luyện tập 8
 • Bài 45: Bài thực hành 7

Mời bạn tiếp tục theo dõi phần giải bài tập Hóa 8 các chương tiếp theo:

 • Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • Chương 2: Phản ứng hóa học
 • Chương 3: Mol và tính toán hóa học
 • Chương 4: Oxi - Không khí
 • Chương 5: Hiđro - Nước
 • Chương 6: Dung dịch

Giải Hóa 8 bài 42: Nồng độ dung dịch