Giải Hóa 11 Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan

Giải Hóa 11 Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt Hóa 11

CHƯƠNG 5 : HIĐROCACBON NO

Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan

Để học tốt Hóa 11, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11.

 • Bài 1 (trang 123 SGK Hóa 11): Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 2 (trang 123 SGK Hóa 11): Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 3 (trang 123 SGK Hóa 11): Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A gồm metan và ...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 4 (trang 123 SGK Hóa 11): Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 5 (trang 123 SGK Hóa 11): Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính...

  Xem chi tiết lời giải

 • Bài 6 (trang 123 SGK Hóa 11): Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu ...

  Xem chi tiết lời giải

Các bài giải Hóa 11 Chương 5 khác:

 • Bài 25 : Ankan
 • Bài 26 : Xicloankan
 • Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan
 • Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Mục lục giải bài tập Hóa 11 theo chương:

 • MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : SỰ ĐIỆN LI
 • MỤC LỤC CHƯƠNG 2 : NITƠ - PHOTPHO
 • MỤC LỤC CHƯƠNG 3 : CACBON - SILIC
 • MỤC LỤC CHƯƠNG 4 : ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
 • MỤC LỤC CHƯƠNG 5 : HIĐROCACBON NO
 • MỤC LỤC CHƯƠNG 6 : HIĐROCACBON KHÔNG NO
 • MỤC LỤC CHƯƠNG 7 : HIĐROCACBON THƠM. NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON
 • MỤC LỤC CHƯƠNG 8 : DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL
 • MỤC LỤC CHƯƠNG 9 : ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Loạt bài siêu HOT!!!! Link Soạn văn lớp 11Giải bài tập tiếng Anh 11 hay nhất tại Mocnoi.

Loạt bài Giải bài tập Hóa học lớp 11 | Để học tốt Hóa học lớp 11 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Hóa học 11 (Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. HCM) và Để học tốt Hóa học 11 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Giải Hóa 11 Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan