Nhà máy Xi măng X18

Quốc lộ 12B - Đông Phong - Nho Quan - Ninh Bình

Địa điểm

Nhà máy Xi măng X18

Địa chỉ: Quốc lộ 12B - Đông Phong - Nho Quan - Ninh Bình

Điện thoại:

Website: Đang cập nhật

Nhóm địa điểm: Các địa điểm khác

Tỉnh/Thành phố: Bến Tre

Quận/Huyện: Nho Quan