Nha khoa số 1

Số 51, Đường Ba Tháng Hai - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm

Nha khoa số 1

Địa chỉ: Số 51, Đường Ba Tháng Hai - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39 290 909

Website: Đang cập nhật

Nhóm địa điểm: Bệnh viện - Y tế

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Quận/Huyện: Quận 10