Công ty TNHH du lịch và vận tải Phương Trang

Số 272-274, Đường Đề Thám - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm

Công ty TNHH du lịch và vận tải Phương Trang

Địa chỉ: Số 272-274, Đường Đề Thám - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38 375 570

Website: Đang cập nhật

Nhóm địa điểm: Cơ quan - Công ty

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Quận/Huyện: Quận 1

Công ty TNHH du lịch và vận tải Phương Trang

Mô tả chi tiết

Chưa có thông tin - viết mô tả cho địa điểm này

Bình luận