UBND xã Liêm Tuyền

Đường Cao tốc Nam Định - Phủ Lý - Thanh Liêm - Hà Nam

Địa điểm

UBND xã Liêm Tuyền

Địa chỉ: Đường Cao tốc Nam Định - Phủ Lý - Thanh Liêm - Hà Nam

Điện thoại: 0351 3880 224

Website: Đang cập nhật

Nhóm địa điểm: Các địa điểm khác

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Quận/Huyện: Thanh Liêm