Nấm lim xanh Tiên Phước

Số 5 - Tập thể K40 - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Địa điểm

Nấm lim xanh Tiên Phước

Địa chỉ: Số 5 - Tập thể K40 - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0976282898

Website: namlimtienphuoc.com

Nhóm địa điểm: Bệnh viện - Y tế

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Quận/Huyện: Từ Liêm