Mầm non Cánh Én Tuổi Thơ - Canary Kids

42A, Đường số 4 - Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm

Mầm non Cánh Én Tuổi Thơ - Canary Kids

Địa chỉ: 42A, Đường số 4 - Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 62 715 015

Website: www.mamnonentho.edu.vn

Nhóm địa điểm: Giáo dục

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Quận/Huyện: Bình Tân