Big C Huế

Khu quy hoạch Bà Triệu - Hùng Vương - Phường Phú Hội - Huế - Thừa Thiên Huế

Địa điểm

Big C Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch Bà Triệu - Hùng Vương - Phường Phú Hội - Huế - Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (054) 3936 900

Website: www.bigc.vn

Nhóm địa điểm: Siêu thị

Tỉnh/Thành phố: Tây Ninh

Quận/Huyện: Huế