Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Nhiều chuyên gia đã đưa ra những nhận định về cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử sau khi Bộ chính thức đưa ra đề thi minh họa.

>>> Đề thi minh họa môn Lịch sử năm 2017 

cau-truc-de-thi-thpt-quoc-gia-2017-mon-lich-suTừ đề thi minh họa phân tích cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Trong kỳ thi THPT Quốc 2017, môn Lịch sử lần đầu tiên được đưa vào thi dưới hình thức trắc nghiệm. Môn Lịch sử được tích hợp cùng với các môn Địa lý, Giáo dục Công dân trong bài thi Khoa học Xã hội. Trong thời gian 50 phút, thí sinh phải hoàn thành 40 câu trắc nghiệm Lịch sử. Sự khác biệt mới mẻ và nhiều thí sinh cho rằng sẽ làm khó học sinh hơn đòi hỏi thí sinh cần phải có sự thay đổi phù hợp trong việc học tập và ôn luyện Lịch sử.

1. Về mặt nội dung.

Câu hỏi về lịch sử thế giới có 11 câu (từ câu 1-8 và các câu 24, 25, 34), chiếm 27.5%.  Câu hỏi về lịch sử Việt Nam có 28 câu chiếm 70%. Riêng câu 35 có thể xếp vào câu “giao thoa” giữa lịch sử Việt Nam và thế giới ít nhất là về mặt hình thức.

Điều này có thể thấy với đề thi theo hình thức trắc nghiệm cũng giống như hình thức tự luận, nội dung vẫn sẽ chú trọng nhiều đến lịch sử Việt Nam nhiều hơn.

2. Độ phân hóa thí sinh

Trong đề thi có 2 câu hỏi hỏi về thời gian (câu 1,13), 2 câu hỏi về không gian (câu 3, 22), 2 câu hỏi yêu cầu tư duy (câu 35, 39), 1 câu hỏi về quá trình-trạng thái (câu 6). Chiếm đại đa số là câu hỏi về nội dung sự kiện (cái gì) (33 câu).

Điều này cho thấy kiến thức trả lời trong đề Lịch sử phần lớn là những kiến thức cơ bản, sự kiện lịch sử gắn liền với thời gian diễn ra và không gian xảy ra của sự kiện, hiện tượng đó. Trong đó, trọng tâm là nội dung của sự kiện lịch sử, phần đòi hỏi thí sinh phải tư duy ít.

3. Về mặt hình thức

Các câu hỏi trong đề thi được thiết kế dưới 3 dạng chủ yếu: điền khuyết, sắp xếp (sắp xếp theo trật tự thời gian) và tìm lựa chọn đúng.

Thí sinh cần nắm chắc được sự kiện lịch sử gắn liền với thời gian. Nắm bắt được sự kiện tiêu biểu trong một chuỗi những sự kiện liên quan. Đánh giá được vai trò, vị trí của sự kiện đó trong chuỗi sự kiện và lịch sử nói chung.

4. Đề đơn giản cả về hình thức và nội dung để có thể đem ra là đề xét tốt nghiệp THPT và lấy làm điểm xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

5. Không có những câu hỏi có tính chất liên hệ giưã lịch sử và hiện tại.

Đây là những nhận định của các chuyên gia về cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2o17 môn Lịch sử từ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục. Thí sinh cần tập trung, chủ động trong tiếp nhận kiến thức, linh hoạt trong cách sử dụng để có thể đạt được kết quả cao trong bài thi.