12 hoàn cảnh ra đời của 12 tác phẩm văn học quan trọng nhất lớp 12

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm văn học sẽ giúp học sinh nắm bắt được những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất của tác phẩm văn học đó. Bài viết sẽ giúp học sinh tổng hợp lại những nội dung quan trọng trong chủ đề này.

12 tác phẩm văn học được đề cập là 12 tác phẩm trọng tâm của chương trình văn học lớp 12, trong đó có thể kể đến các tác phẩm văn học như Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm…

hoan-canh-ra-doi

hoan-canh-ra-doi-1

hoan-canh-ra-doi-2

hoan-canh-ra-doi-4hoan-canh-ra-doi-3

hoan-canh-ra-doi-4

Như học sinh đã biết, nội dung hoàn cảnh ra đời của tác phẩm văn học có ý nghĩa quyết định đến nội dung của tác phẩm văn học, theo đó đây cũng chính là yếu tố quyết định đến ý nghĩa chính xác nhất của các chi tiết văn học mà tác giả sử dụng trong tác phẩm. Khi đặt tác phẩm vào hoàn cảnh sáng tác, học sinh có thể dễ dàng hiểu được bối cảnh của tác phẩm, cũng như lý do để tác giả dựa trên hoàn cảnh ấy để sáng tác nên tác phẩm.

Cũng chính từ lý do hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm có ý nghĩa quan trọng như vậy mà đây trở thành đề bài được sử dụng trong các đề thi THPT Quốc gia trong nhiều năm qua. Vì vậy, nội dung quan trọng này rất cần học sinh chú ý và lưu tâm.

Hi vọng rằng, với vốn kiến thức kể trên, học sinh có thể dễ dàng ghi nhớ những ý chính, quan trọng nhất của chủ đề này để có cho mình những tích lũy thật tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia trong thời gian sắp tới.

Xem thêm:

  • Ôn thi Địa lớp 12: Bảng so sánh phần địa lý tự nhiên
  • Ôn Sử lớp 12: Bảng thống kê sự kiện lịch sử thế giới theo bài
  • Dàn bài chung của dạng bài Nghị luận so sánh văn học