10 bài học sâu sắc của Khồng Tử có giá trị với tất cả mọi người

Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị, nhà biên khảo nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức: “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
 

Dưới đây là 10 lời dạy của Đức Khổng Tử, mỗi lời dạy là một bài học cuộc sống vô cùng sâu sắc.

 
1. Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại.
 
2. Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.
 
3. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về những hậu quả.
 
4. Khi rõ ràng đó là những mục tiêu không thể đạt được, đừng điều chỉnh mục tiêu mà hãy điều chỉnh từng bước hành động.
 
5. Nếu bạn ghét một người, vậy thì bạn đang bị họ đánh bại
 
6. Những gì người có địa vị cao tìm kiếm là ở bản thân mình; những gì người thấp bé tìm kiếm là ở những người khác.
 
7. Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim.
 
8. Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình.
 
9. Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn.
 
10. Nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía trước họ.

 

Một số bài viết hay bạn nên đọc:

- 12 câu nói của Khổng tử có giá trị muôn đời
- Lời Khổng Tử và Nghịch lý cuộc đời